Інформація

Інформація ПрАТ "Руськополянський меблевий комбінат"

 

Скачать  

 

Інформація від 18.03.2019 року 

  

Повідомлення про акціонерні збори 18.04.2019 року      Підпис

 

Інформація від 17.04.2019 року

 

Доповнення до повідомлення про збори 18.04.2019 року     Підпис  

 

Інформація від 19.04.2019 року

 

1. Особлива інформація станом на 18.04.2019 року     Підпис

2. Особлива інформація станом на 18.04.2019 року     Підпис  

 

Інформація від 25.04.2019 року

 

Річна інформація про емітента за 2018 рік        Підпис  

 

 

Інформація від 19.03.2020 року

1. Повідомлення про річні загальні збори 23.04.2020 року (завантажено 19.03.2020)     Підпис

 

 

Iнформацiя вiд 22.04.2020 року

1. Доповнення до повiдомлення про рiчнi загальнi збори 23.04.2020 року (завантажено 22.04.2020)         Пiдпис

 

 

Iнформацiя вiд 23.04.2020 року

1. Особлива iнформацiя вiд 23.04.2020 року (завантажено 23.04.2020)         Пiдпис

2. Рiчний звiт за 2019 рiк (завантажено 23.04.2020)        Пiдпис

 

Інформація від 12.03.2021 року 

1. Повідомлення про річні загальні збори 15.04.2021 року (завантажено 12.03.2021) Підпис

 

Iнформацiя вiд 14.04.2021 року

1. Доповнення до повiдомлення про рiчнi загальнi збори 15.04.2021 року (завантажено 14.04.2021)     Пiдпис

 

Особлива iнформацiя станом на 15.04.2021 року: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (завантажено 16.04.2021)

1. Особлива iнформацiя 15.04.2021 про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв РПМК 05486800

2. Квалiфiкований електронний пiдпис

3.  Report

4. Квалiфiкований електронний пiдпис 

 

 

Iнформацiя вiд 23.04.2021 року

1. Рiчний звiт емiтента за 2020_05486800 (завантажено 23.04.2021)

2. Квалiфiкований електронний пiдпис (завантажено 23.04.2021)

3. Report (завантажено 23.04.2021)

4. Квалiфiкований електронний пiдпис (завантажено 23.04.2021)